Saturday, 13 August 2011

KONSEP KERASULAN


Nabi:
  • Diberi wahyu untuk dirinya.
  • Bilangan nabi terlalu ramai sehingga 124,000 orang.
  • Seorang nabi tidak semestinya rasul.
  • Kitab tidak diturunkan kepada para nabi.
  • Tidak wajib mengetahui bilangan dan nama nabi.
Rasul:
  • Diberi wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada kaumnya.
  • Bilangannya seramai 313 orang.
  • Setiap Rasul ialah seorang nabi.
  • Rasul menerima kitab dan suhuf untuk disampai kepada umatnya.
  • Diwajibkan mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul.

No comments:

Post a Comment