Wednesday, 12 January 2011

Objektif

Objektif
1. Menjelaskan gambaran Islam secara menyeluruh.
2. Menghuraikan konsep-konsep Islam dalam kehidupan yang berpaksikan kepada akidah Islam.
3. Menerangkan kepentingan sistem hidup berlandaskan Islam.


Sipnosis
Mata pelajaran ini meliputi konsep ilmu, tauhid sebagai paksi kehidupan, Ibadah dalam Islam, akhlak dalam Islam, wanita dalam islam, ektika kerja dalam Islam, pembangunan dalam Islam, kesenian dalam Islam, komunikasi dalam islam dan dakwah Islamiyyah.

Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat :
1. Menghuraikan konsep ilmu dan kepentingannya menurut pandangan Islam.
2. Menjelaskan kepentingan tauhid dalam kehidupan.
3. Menghuraikan dan menjelaskan konsep ibadah.
4. Menjelaskan kepentingan akhlak dan jalan-jalan pembentukan akhlak.
5. Menjelaskan kedudukan wanita menurut perspektif Islam.
6. Menjelaskan etika kerja Islam dan tanggungjawab pekerja dan majikan.
7. Menghuraikan dan menjelaskan konsep pembangunan dalam Islam.
8. menghuraikan dan menjelaskan konsep seni menurut Islam.
9. Menjelaskan bagaimana bentuk komunikasi di dlam Islam serta adab-adabnya.
10. Menghuraikan kepentingan dakwah, hukum dan rukun dakwah.

No comments:

Post a Comment